Az intelligens mátrixpolinomok alkalmazásával megalkotható önszervező tudásrendszerek szoftveres megvalósítása, mely megoldást kínál az automatizált tanítás problémájára

Az intelligens mátrix polinomok és az önszervező tudásrendszerek kapcsolatának elméleti feltárása és matematikai megragadása – lásd az Intézet elméleti szekciójának idevágó kutatási projekttervét – lehetőséget kínál arra, hogy az eljárást átültessük szoftveres közegbe. Hasonló ez a Mathematica nevű programcsomag megalkotásához, csak itt a tudáshalmaz szervezés, azaz a knowledge engineering szoftveres úton történő megvalósítását teszi lehetővé.

Ez felgyorsítja a gépi intelligenciák tanítási folyamatait, illetve azok tervezésével összekapcsolva megoldást kínál az automatizált tanítás megvalósítására. Ez tovább gyorsítja az öntanuló rendszerek fejlesztését, illetve betekintést kínál az úgynevezett programozott tudat- vagy kognitív-holomátrixok létrehozásának törvényszerűségeibe, mely jó alapul szolgál az elméleti szekció erre vonatkozó kutatási projektjének elindításhoz.